Over deze site

'Foto Hans de Ru' is een web-galerie met fotowerk van zowel recente datum als ook wat ouder werk. De selectie die ik hiervoor maak is niet beperkt tot een bepaald genre, en omvat zowel zwart-wit als kleurenfotografie, digitaal als analoog. Ik probeer bij de motiefkeuze trends te vermijden. De recente foto's op deze site zijn gemaakt met digitale of analoge camera's. De zwart-wit opnamen zijn deels gemaakt met kleinbeeldcameras, maar een paar jaar geleden ben ik overgestapt naar middenformaat. Deze foto's druk ik af op RC- of barietpapier in het traditionele donkerekamerproces of als lithdruk. Sommige afdrukken zijn gebaseerd op digitale kleurenfoto's die geconverteerd zijn naar zwart-wit. Fotografie en copyright alle opnamen: Hans de Ru.